Rozwój klastrów

Klaster: Najlepsze predyspozycje do dynamicznego wzrostu

Kraj związkowy Brandenburgia dokonała reorganizacji swoich struktur gospodarczych w roku 2011. Dotychczasowe obszary kompetencji branżowych zostały zastąpione koncepcją klastra przemysłowego. Klastry wiążą ze sobą działania przedsiębiorstw, usługodawców, instytucji badawczych, sieci, instytucji naukowych i oświatowych a także aktorów z życia politycznego i administracyjnego. W ten sposób wzrasta dynamika rozwoju gospodarczego.

Intensywna interakcja

Podstawę stanowi intensywna interakcja wszystkich podmiotów – wewnątrz i poza granicami klastra. Dla obszaru gospodarczego Eberswalde szczególne znaczenie mają trzy z ustanowionych przez kraj związkowy klastrów: Branże: metalowa, spożywcza i energetyczna posiadają długą tradycję oraz ogromny potencjał na przyszłość. Ze względu na swoją ponadregionalną siłę oddziaływania będą w nadchodzących latach stale wzrastać.

Ukierunkowana polityka finansowania i osiedlania

Biuro ds. Rozwoju Gospodarczego i Turystyki moderuje i wspiera ten proces rozwoju poprzez odpowiednie ukierunkowanie polityki finansowania oraz ukierunkowane zamykanie luk w łańcuchach tworzenia wartości. Przy czym biuro ściśle współpracuje z ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB) jako jednostką finansowania w kraju związkowym.