Informacje o lokalizacji

Zostajemy tutaj!

Decyzja o pozostaniu w Eberswalde to decyzja przemawiająca za sukcesem gospodarczym i długoterminowa perspektywa. Pośród wzrastającej liczby średnich przedsiębiorstw lokalizacja bardzo się liczy - ponieważ rzeczywiście zapewnia to, co obiecuje: dobre warunki produkcji, nowoczesną infrastrukturę, atrakcyjną przestrzeń handlową, dobrą jakość usług z uwagą na realia i dynamiczne środowisko gospodarcze. Tutaj możliwe są jeszcze zmiany.

Stabilny rozwój gospodarczy

Rosnące od lat możliwości zatrudnienia w Eberswalde świadczą o stabilnym rozwoju gospodarczym. Jako centrum wzrostu regionalnego w Brandenburgii, Eberswalde wyznacza tempo rozwoju gospodarczego w całym regionie. Tajemnica sukcesu tkwi w zachowaniu rozsądnej równowagi pomiędzy ciągłością dotychczasowych osiągnięć a duchem innowacji. Eberswalde oferuje solidne warunki ramowe, potrzebne przedsiębiorstwom, będąc jednocześnie otwarte na nowe pomysły i impulsy. Ponadto, za Eberswalde przemawia wiele „miękkich“ czynników lokalnych: bogate środowisko edukacyjne, idylliczna lokalizacja pośród zieleni i tętniące życie kulturalne.

Wspólnie więcej osiągniemy

Eberswalde przekonuje wszystkimi tymi korzyściami, które przyczyniają się do sukcesu zwartych lokalizacji. Wszystkie dziedziny są ze sobą ściśle powiązane – nie tylko przedsiębiorstwa między sobą, ale także właściwe organy polityczne i administracyjne. Tam, gdzie to możliwe, szuka się szybkiego rozwiązania. Serwis miejski dla przedsiębiorców w Biurze ds. Rozwoju Gospodarczego i Turystyki pełni kluczową funkcję w kontaktach ze światem polityki i gospodarki. Prezentuje się on jako silny, asertywny przedstawiciel interesów wszystkich przedsiębiorców.