Kluczowe sektory

Unikalność w różnorodności: Kluczowe sektory to ochrona zdrowia, logistyka i przemysł drzewny

Siła gospodarki Eberswalde leży w jej różnorodności. Przyciąga ona specjalistów ze wszystkich dziedzin, oferuje możliwości do ustanawiania nowych łańcuchów tworzenia wartości oraz redukuje podatność na wahania koniunktury. Stąd też, oprócz klastrów obecne są dalsze kluczowe sektory, które znacząco przyczyniają się do korzyści lokalizacji.