Zalety lokalizacji

We właściwym miejscu o właściwej porze

Wybór odpowiedniej lokalizacji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu gospodarczego przedsiębiorstwa. W Eberswalde inwestorzy znajdują warunki, które w sposób bardziej dynamiczny napędzają ich działalność. Jako centrum wzrostu całego regionu Brandenburgii, miasto wyróżnia najlepsza lokalizacja. Szczególnie intensywne wsparcie otrzymują tutaj nowo powstające przedsiębiorstwa: Korzystają one z najwyższej w Niemczech stopy subsydiowania.

Co ponadto przemawia za Eberswalde.

  • łatwy dostęp do stolicy Niemiec Berlina dzięki multimodalnym połączeniom komunikacyjnym (port, autostrada, kolej)
  • bliskie położenie obszarów gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej
  • bogate zasoby wykwalifikowanej kadry pracowniczej w obszarze metropolitarnym Berlin-Brandenburgia
  • szeroka pula terenów do zasiedlania
  • doradztwo i wsparcie dla biznesu, krótkie procedury wydawania zezwoleń
  • dostępność szkolnictwa wyższego
  • krótkie odległości, efekt synergii dzięki rozbudowanej sieci