Powierzchnie handlowe

Przestrzeń dla pomysłów

Eberswalde oferuje już podłączone pod media, dogodnie położone tereny pod zasiedlanie - zarówno dla rzemiosła, przemysłu jak i usługodawców. W zależności od wymogów powierzchniowych i infrastrukturalnych, inwestorzy mogą wybrać spośród sześciu terenów przemysłowych o zróżnicowanych specjalizacjach branżowych. Zespół Biura ds. Rozwoju Gospodarczego i Turystyki doradza i wspiera w poszukiwaniach odpowiedniej lokalizacji. Dzięki znajomości lokalnych warunków i intensywnej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, dla każdego przedsiębiorstwa można znaleźć optymalne rozwiązanie -  (wirtschaft@remove-this.eberswalde.de).

Widok powierzchni handlowych w GoogleMaps